ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เรียนรู้พยัญชนะไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา เพ็ชระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2558,06:49  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิวิมล กลิ่นเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2558,06:46  อ่าน 504 ครั้ง
รายละเอียด..