ผู้บริหาร

นายเอกฉัตร ชุมศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/05/2014
ปรับปรุง 04/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 140356
Page Views 177436
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม
2 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม
3 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม
4 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม 077-293717
5 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
6 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
7 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
8 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 077-294947
9 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม
10 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
11 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
12 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
13 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
14 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 077391122
15 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม
16 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
17 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380158
18 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
19 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
20 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380165
21 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
22 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
23 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
24 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
25 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
26 โรงเรียนบ้านปากหาร บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
27 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
28 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
29 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
30 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
31 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
32 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
33 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง
34 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง 077-331171-2
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง
36 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
38 โรงเรียนวัดอินทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
39 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง
40 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง
41 โรงเรียนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
42 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง
43 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง
44 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง
45 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง 077-389117
46 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง
47 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง
48 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง
49 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง
50 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง 077461214
51 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง
52 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง 077380270
53 โรงเรียนวัดท่า เสวียด ท่าฉาง
54 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ
55 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ
56 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ
57 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ
58 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ
59 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ 0935746744
60 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ
61 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ
62 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ
63 โรงเรียนบ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ
64 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ 077380193
65 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ
66 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ
67 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ
68 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ท่าชนะ ท่าชนะ
69 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ
70 โรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0-7738-0179
71 โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ประสงค์ ท่าชนะ
72 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ
73 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ
74 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ 077924547
75 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ประสงค์ ท่าชนะ
76 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ
77 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ 077380180
78 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ 0816317732
79 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-380181
80 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ
81 โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ
82 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ 0-7727-4301
83 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ
84 โรงเรียนบ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ 0-7727-4300
85 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ 077381252
86 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ
87 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ 0818953952
88 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ
89 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน 077929024
90 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน
91 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน
92 โรงเรียนบ้านปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน
93 โรงเรียนบ้านตาขุน พะแสง บ้านตาขุน 077397126
94 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน
95 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน
96 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน
97 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
98 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน
99 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
100 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน
101 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขาวง บ้านตาขุน
102 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
103 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม 077-380207
104 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม
105 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม
106 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม 077-380213
107 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม
108 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศก พนม 077-380203
109 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศก พนม 077-380211
110 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม
111 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศก พนม
112 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวน พนม
113 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม
114 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวน พนม
115 โรงเรียนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม
116 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม
117 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม พนม 09-3596-9560
118 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม พนม
119 โรงเรียนวัดพนม พนม พนม 077-399380
120 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม พนม
121 โรงเรียนบ้านบางโหว่ พลูเถื่อน พนม
122 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม
123 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม
124 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม 077-399124
125 โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม
126 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน
127 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูด พุนพิน
128 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน 077401195
129 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปาน พุนพิน 0833968775
130 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปาน พุนพิน
131 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปาน พุนพิน
132 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปาน พุนพิน
133 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปาน พุนพิน 077-401026
134 โรงเรียนธีราศรมวิทยาแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
135 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077-311174 / 077-312155
136 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077311380
137 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้าม พุนพิน
138 โรงเรียนปกรณ์พิทยา ท่าข้าม พุนพิน
139 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ท่าข้าม พุนพิน
140 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
141 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้าม พุนพิน
142 โรงเรียนอนุบาลร่ามฤดี ท่าข้าม พุนพิน
143 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพินแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
144 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน 077-311010
145 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ท่าสะท้อน พุนพิน
146 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อน พุนพิน
147 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อน พุนพิน
148 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อน พุนพิน
149 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้าง พุนพิน
150 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้าง พุนพิน 077357199
151 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้าง พุนพิน
152 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ท่าโรงช้าง พุนพิน
153 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบ พุนพิน
154 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม น้ำรอบ พุนพิน
155 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอน พุนพิน
156 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอน พุนพิน
157 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอน พุนพิน 077-380216
158 โรงเรียนวัดบางงอน บางงอน พุนพิน
159 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อ พุนพิน
160 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อ พุนพิน
161 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ บางมะเดื่อ พุนพิน
162 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อ พุนพิน
163 โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว บางเดือน พุนพิน
164 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน
165 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน พุนพิน
166 โรงเรียนวัดสระพัง พุนพิน พุนพิน
167 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวน พุนพิน
168 โรงเรียนบ้านชุมแสง มะลวน พุนพิน
169 โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน 0-7726-8507
170 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวน พุนพิน
171 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ด พุนพิน 0898662993
172 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ด พุนพิน
173 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ด พุนพิน
174 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัย พุนพิน
175 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน 0-7749-1240
176 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร พุนพิน
177 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน 077253240
178 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทร พุนพิน
179 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตย พุนพิน
180 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
181 โรงเรียนบ้านท่านาง เขาหัวควาย พุนพิน
182 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควาย พุนพิน
183 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี
184 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือ วิภาวดี
185 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
186 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
187 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี
188 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้ วิภาวดี
189 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ตะกุกใต้ วิภาวดี
190 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวดี
191 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้ วิภาวดี
192 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม (พุทธบุตร) ไชยา
193 โรงเรียนอนุบาลกิตติญาณโสภิต ไชยา
194 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา
195 โรงเรียนพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
196 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา
197 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา
198 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
199 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
200 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา
201 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่ง ไชยา
202 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา
203 โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา 077-270040
204 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา
205 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา
206 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา 077380240
207 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา
208 โรงเรียนบ้านนา ปากหมาก ไชยา
209 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา
210 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา
211 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา
212 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ป่าเว ไชยา
213 โรงเรียนวัดเววน ป่าเว ไชยา
214 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา 077380250
215 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา
216 โรงเรียนบ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา
217 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา
218 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา
219 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เลม็ด ไชยา
220 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา
221 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) เลม็ด ไชยา
222 โรงเรียนวัดรัตนาราม เลม็ด ไชยา
223 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา
224 โรงเรียนบ้านสามสัก เวียง ไชยา
225 โรงเรียนอนุบาลเพชรผดุงเวียง เวียง ไชยา
226 โรงเรียนบ้านทือ โมถ่าย ไชยา
227 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา
228 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา