กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวซัยยีดะห์ บินมูซอ
ครูผู้ช่วย

นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0