ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 28 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2560,07:25   อ่าน 339 ครั้ง