ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ
เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านปลายคลองได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2560,13:27   อ่าน 462 ครั้ง