ภาพกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลอง ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมร้องเพลงชาติ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน และร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ หลังจากนั้นมีกิจกรรมร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ โดยการไปทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ สำนักสงฆ์บ้านปลายคลอง
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,10:15   อ่าน 600 ครั้ง