แผนผังโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน

หมายเลข 1      อาคารเรียนประถม

หมายเลข 2      ห้องสุขา

หมายเลข 3      อาคารเรียนประถม

หมายเลข 4      ที่แปรงฟัน

หมายเลข 5      อ่างล้างมือประถม

หมายเลข 6      ศาลา

หมายเลข 7      เสาธง

หมายเลข 8      ศาลา

หมายเลข 9      อาคารเรียนมัธยม

หมายเลข 10     อ่างล้างมือมัธยม

หมายเลข 11     สนามฟุตบอล

หมายเลข 12     สนามบาสเกตบอล

หมายเลข 13     สนามตะกร้อ

หมายเลข 14     สนามเด็กเล่น

หมายเลข 15     ป้ายชื่อโรงเรียน

หมายเลข 16     โรงอาหาร

หมายเลข 17     ห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลข 18     อาคารอเนกประสงค์

หมายเลข 19     ห้องสมุด

หมายเลข 20     อาคารสำนักงาน

หมายเลข 21     แปลงเกษตรสวนผสม

หมายเลข 22     สวนหย่อม

หมายเลข 23     ห้องสุขา

หมายเลข 24     สวนป่าโรงเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397.82 KB