ผู้บริหาร

นายเอกฉัตร ชุมศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
E-Library
ระบบ SMSS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/05/2014
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 100769
Page Views 124646
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ข้อมูลณวันที่ 10 มิถุนายน  2558 )

1จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  192 คน

2จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

1

4

6

10

อ.2

1

9

4

13

รวมระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

13

10

23

ป.1

1

8

14

22

.2

1

16

11

27

ป.3

1

11

6

17

รวมระดับช่วงชั้นที่   1

3

35

31

66

ป.4

1

19

7

26

5

1

8

8

13

ป.6

1

12

6

18

รวมระดับช่วงชั้นที่  2

3

39

21

60

ม.1

1

8

9

17

.2

1

6

4

10

ม.3

1

9

10

19

รวมระดับช่วงชั้นที่  3

3

23

23

46

รวมทั้งหมด

11

110

82

192