ผู้บริหาร

นายเอกฉัตร ชุมศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
E-Library
ระบบ SMSS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/05/2014
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 104587
Page Views 129687
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
1. นายราชันย์ อินทร์สุวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายสุวรรณ ตาลประสิทธิ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางสงวน อินทร์สุวรรณ กรรมการผู้แทนครู
4. นายสุทธิ         ชิงโส                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายสนธยา ชิงโส         กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
6. นายพรไชย ไชยยศ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายอนุภาพ อินทร์สุวรรณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายภิญโญ ชิงโส         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายเอกฉัตร  ชุมศรี  กรรมการและเลขานุการ