ผู้บริหาร

นายเอกฉัตร ชุมศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
E-Library
ระบบ SMSS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/05/2014
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 104599
Page Views 129699
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 และประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
05 มิ.ย. 58 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
12 มิ.ย. 58 กีฬาภายในโรงเรียนบ้านปลายคลอง
25 ก.ย. 58 ถึง 27 ก.ย. 58 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่