ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ย. 58 ถึง 27 ก.ย. 58 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
12 มิ.ย. 58 กีฬาภายในโรงเรียนบ้านปลายคลอง
05 มิ.ย. 58 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 และประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
10 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557